Мреже неких геометријских тела

Драги трећаци,ево мрежа неких геометријских тела која можете склопити и олакшати себи решавање стреометријских проблема.

 

http://www.math-salamanders.com/paper-models-for-download.html